Fundusze UE

Nazwa Firmy:
Status Prawny
Zakres działalności, branża, lub numer PKD
Telefon
Adres e-mail:
Krótki opis planowych działań inwestycyjnych:
Szacunkowa wartość inwestycji, projektu:
Preferowana forma kontaktu: e-mail --------- telefon
   
________
Kancelaria Biegłych Rewidentów __ Biuro Rachunkowe|___ Fundusze UE