Fundusze UE

W chwili obecnej istnieje szereg programów, z których może skorzystać polski przedsiębiorca, na finansowanie inwestycji związanych z działalnością firmy. Uzyskanie dofinansowania z funduszy europejskich może stanowić punkt zwrotny w działalności Państwa firmy, i może być pierwszym krokiem do osiągnięcia sukcesu na rynku krajowym i europejskim. Praktycznie każda firma ma szanse pozyskania różnego rodzaju pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Nasza Firma oferuje szeroko rozumianą pomoc w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.

Zakres świadczonych usług:
analiza możliwości dofinansowania i dobór odpowiedniego programu oferowanego przez Unię Europejską
fachowa pomoc w procesie ubiegania się o dotację
sporządzanie kompletu dokumentów
finansowa obsługa inwestycji i rozliczanie dotacji
________
Kancelaria Biegłych Rewidentów __ Biuro Rachunkowe|___ Fundusze UE