Kancelaria Biegłych Rewidentów

Firma Konsultingowo - Audytorska Biegłych Rewidentów "Polekspert" Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Zakres działalności Spółki wynika z ustawy z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta zawartych w Biuletynie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 53 z 15 grudnia 2002 roku.

Zakres świadczonych usług:
badanie sprawozdań finansowych: okresowych, rocznych i skonsolidowanych
doradztwo podatkowe
analizy ekonomiczno - finansowe
oceny prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych
opracowanie i wdrażanie planów kont
przejęcia i łączenia (fuzje) spółek
opracowanie prospektów emisyjnych
sporządzanie biznes planów i analiza opłacalności inwestycji
________
Kancelaria Biegłych Rewidentów __ Biuro Rachunkowe|___ Fundusze UE